Lựa chọn cán bộ xứng tầm lãnh đạo đất nước

Thứ bảy - 02/05/2020 03:06 2.791 0
Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Ý kiến cán bộ, đảng viên đều mong muốn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành nhất quán, dân chủ, khách quan và nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cần nhất quán, dân chủ, nghiêm túc

Đảng viên Nguyễn Đắc Nhu, 65 tuổi (quận Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình cao với những ý kiến chỉ đạo tâm huyết, sắc bén và toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đây là những chỉ đạo cần thiết trong thời điểm các tổ chức cơ sở Đảng đang tiến hành đại hội, lựa chọn và bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, những cán bộ đảng viên, tập thể lãnh đạo mới, đóng vai trò quyết định sự phát triển của Đảng, của đất nước. Do đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự là rất chính xác, mang tầm vĩ mô với tinh thần cần làm kỹ lưỡng, khách quan, chọn người đủ đức, đủ tài.

Ông Nhu cho rằng, nếu không có chỉ đạo ở tầm cao sẽ dẫn đến việc các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới có cách làm thiếu nhất quán và thiếu nghiêm túc, từ đó dẫn đến cách thức tổ chức đại hội thiếu dân chủ, không lựa chọn được những người thực sự xứng đáng vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu đối với công tác nhân sự lần này là phải làm khách quan, thật sự trong sáng, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, không đưa những người vi phạm, chạy chức chạy quyền, những người có dấu hiệu tiêu cực vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng.

Là đảng viên, công dân Thủ đô, luật sư Nguyễn Thái Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) có cảm nghĩ sâu sắc rằng, nhân sự Đại hội XIII có vai trò, ý nghĩa quan trọng nên đã được Đảng chuẩn bị kĩ càng, thận trọng từ lâu. Chính từ vai trò, ý nghĩa ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đảm nhiệm vai trò Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Luật sư Nguyễn Thái Hòa nhấn mạnh, ở nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khái quát, toàn diện về công tác nhân sự trên các lĩnh vực, xác định rõ những điểm mạnh, điểm yếu và những tồn tại cần chỉnh đốn, bổ sung. Do vậy, yêu cầu công tác nhân sự Đại hội XIII là cực kì quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, dân tộc và chế độ ta, từ đó đòi hỏi nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành phải cụ thể, rõ ràng; thận trọng, khách quan nhưng cũng chú ý tính tương đối trong mỗi đối tượng, mỗi vị trí vì "nhân vô thập toàn".

Và cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu "trách nhiệm của chúng ta". Cụm từ "chúng ta" chính là toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Mỗi người đều thể hiện trách nhiệm của mình về công tác chuẩn bị nhân sự ở góc độ khác nhau, từ khâu lựa chọn, giới thiệu người xứng đáng ứng cử cho khóa mới với tinh thần dân chủ và công khai.

“Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chính là suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân, là bài học quý cho mỗi tổ chức Đảng và cá nhân về công tác nhân sự, đặc biệt là phục vụ kịp thời đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, luật sư Nguyễn Thái Hòa bày tỏ.

Lựa chọn cán bộ xứng tầm lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới

Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, cán bộ, đảng viên tại thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng vào công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần này.

Trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chị Trần Thị Ngọc Yến, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng và Tuyên giáo nữ công, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng rất tâm đắc đoạn bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, hiệu quả, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của từng cá nhân, vì “nhân vô thập toàn”.

Theo chị Yến, về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định quan điểm rõ ràng, nhất quán là: Chọn mặt mạnh của mỗi người để bố trí đúng sở trường, từ đó phát huy, sử dụng con người hợp lý. Mỗi người được đặt đúng vị trí sẽ tạo nên một khối sức mạnh của tập thể; từ đó sẽ phát huy được tinh thần đại đoàn kết, trí tuệ của nhiều người trong tập thể. Đây là điểm cần giữ vững và phát huy trong công tác nhân sự trong tình hình mới để tiếp tục nhiệm vụ “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Bà Phan Thị Kim Nhung (Tổ trưởng Tổ dân phố 29, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là một đảng viên có gần 50 năm tuổi Đảng. Bà Nhung rất đồng tình với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc. Theo bà Nhung, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cán bộ chủ chốt không thể thiếu tài năng, nhưng vẫn phải giữ đạo đức làm gốc.

Người cán bộ có đạo đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cán bộ của nhiệm kỳ tới cần đủ đức và tài để có thể giữ vững và phát huy tinh thần, kết quả đã đạt được của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở nhiệm kỳ này. "Tôi và người dân Đà Nẵng đang rất mong chờ, kỳ vọng vào công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIII", bà Nhung nói.

Ông Lê Tự Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng thể hiện sự đồng tình, nhất trí cho rằng vấn đề lựa chọn cán bộ là việc cần quan tâm hàng đầu. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần lựa chọn được những cán bộ, đảng viên gương mẫu, kiên quyết không để lọt vào Trung ương những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất…

Theo ông Lê Tự Cường, cái đáng lo nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận đảng viên, đó là mấu chốt của những thoái hóa, biến chất khác.

Các Mác đã nói: “Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, đến bây giờ vẫn chưa có ai định nghĩa được chính xác hơn. Như vậy “con người” là vô cùng khó phán đoán, đánh giá. Muốn tìm được cán bộ tài giỏi, gương mẫu, trước hết những người làm công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng càng phải tài giỏi, khách quan... "Tôi tin tưởng rằng với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chọn lựa được những cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới".

Tác giả bài viết: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay1,483
  • Tháng hiện tại83,360
  • Tổng lượt truy cập2,273,859
Đường dây nóng
Số điện thoại Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra của tỉnh Phú Yên

1. BS.CKII Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên: 0988.373677
2. Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên: 0963.391414
ncov
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây