Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Văn phòng Bộ Công an

Thứ hai - 31/08/2020 04:03 853 0
Sáng 31/8, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Đảng bộ Công an Trung ương chọn chỉ đạo thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng uỷ tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số cơ quan trực thuộc Bộ và 147 đại biểu của Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an    


Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.


Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự.Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an đã làm tốt chức năng tham mưu, điều phối, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của lực lượng CAND.Quang cảnh đại hội.

Đảng Bộ Văn phòng Bộ Công an đã thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác của các cơ quan tham mưu trong CAND; là đầu mối của Bộ Công an quan hệ chính thức với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật…và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao phó.

Đảng uỷ Văn phòng Bộ Công an đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Sau khi triển khai Đề án 106 đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Đại hội.

Để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tham mưu trong tình hình mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xác định rõ những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới.Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.Với những nỗ lực nêu trên, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an 5 năm liền (2015-2019)  được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tập thể Văn phòng 4 năm đươc tặng Cờ thi đua của Chính phủ, một năm được tặng Cờ thi đua của Bộ; nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp khen thưởng...

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội.

Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và xác định rõ rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn.Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gắn với phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" và phong trào "Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND".

 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an cũng cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, nắm vững những quan điểm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để rồi từ đó chủ động làm tốt công tác tham mưu đề xuất, quan hệ, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.Đồng thời, coi trọng công tác cán bộ, quản lý cán bộ và bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, ngay từ các khâu tuyển dụng, biên chế, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng người, đúng việc, đáp ứng với nhu cầu của sự cần thiết một cách dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội đã bầu trực tiếp Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an.Theo đồng chí Thứ trưởng, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an cũng cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xây dựng chính phủ điện tử, từ đó có thể thông tin và truy cập cung cấp thông tin nhanh, chất lượng và chính xác, đảm bảo tuyệt đối bí mật và an toàn."Các đồng chí cần tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu mang tầm chiến lược và sách lược, dài hạn và trung hạn, sắc bén và nhạy bén, đúng nhưng phải kịp thời, hiệu quả thiết thực", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,438
  • Tháng hiện tại88,861
  • Tổng lượt truy cập2,279,360
Đường dây nóng
Số điện thoại Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra của tỉnh Phú Yên

1. BS.CKII Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên: 0988.373677
2. Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên: 0963.391414
ncov
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây