Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  • Phòng Cảnh sát giao thông
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Đăng ký, cấp biển số xe Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Đăng ký xe tạm thời Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an cấp huyện
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây