Phòng cháy chữa cháy

  • Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới
có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định
tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy,
chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm
an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III
- ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát PCCC
STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây