Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 05:20 01/09/2023

Công an huyện Đồng Xuân thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công an tỉnh Phú Yên chủ trương không tổ chức đón tiếp khách dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

Công an tỉnh Phú Yên chủ trương không tổ chức đón tiếp khách dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

 00:14 15/08/2023

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công an tỉnh Phú Yên thông báo về chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
thông báo

Thông báo về việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (Phiên thứ nhất)

 22:10 17/07/2023

Thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73, ngày 20/8/2023 Bộ Công an tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (Phiên thứ nhất).
Thông báo tổ chức đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thông báo tổ chức đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 04:04 17/05/2022

Thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi bổ sung 06 Thông tư trong đó có Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.