TIN AN TOÀN GIAO THÔNG NGÀY 01/02/2018

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG NGÀY 01/02/2018

Xem tiếp...

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG NGÀY 30/01/2018

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG NGÀY 30/01/2018

Xem tiếp...

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG NGÀY 31/01/2018

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG NGÀY 31/01/2018

Xem tiếp...

An ninh trật tự

Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên vừa tặng giấy khen cho đại úy Trần Bá Nghĩa – Cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và đồng chí Phạm Thị Cánh – Nhân viên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

Xem tiếp...