BỊ SA LƯỚI CHỈ SAU 7 GIỜ GÂY ÁN

Với tinh thần quyết tâm, kiên quyết truy bắt tội phạm đến cùng và được sự phối hợp, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, chỉ sau hơn 7 giờ, Công an huyện Đồng Xuân đã truy bắt được đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Thành tích của Công an huyện Đồng Xuân đã góp phần trả lại sự bình yên trên địa bàn. 

Xem tiếp...

TTATGT ngày 21.5.2018

TTATGT ngày 21.5.2018

Xem tiếp...

TTATGT ngày 23/5/2018

TTATGT ngày 23/5/2018

Xem tiếp...

TTATGT ngày 18/5/2018

TTATGT ngày 18/5/2018

Xem tiếp...