Ngô Văn Hậu

Họ và tên: Ngô Văn Hậu

Năm sinh: 1951.

Địa chỉ: HTX Ba Tơ, Hưng Thái, Hưng Yên, N.An.

Tội danh: Cướp tài sản công dân.

Tên cha: Ngô Văn Em.

Tên mẹ: Hoàng Thị Dần (chết)

QĐ truy nã: Số: 130 ngày: 25.7.1993.

Đơn vị truy nã: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên.