Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 1974

Nơi đăng ký HKTT: Phú Vinh, Phường Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Tội danh: Trốn khỏi nơi giam

Loại TN: Thường

Họ tên cha: Nguyễn Ngọc

Họ tên mẹ: Trần Thị Sự

Số QĐTN: 21  ngày 24.10.1994

Đơn vị ra QĐ: Công an huyện Tuy Hòa