Nguyễn Đông

Năm sinh: 1962 

Nơi đăng ký HKTT: 5/9 Nguyễn Tất Thành, P2, TP.Tuy Hòa, PY

Tội danh: Lạm dụng tín nhiệm CĐTS

Loại TN: Thường

Họ tên cha: Nguyễn Đàng

Họ tên mẹ: Trần Thị Hòa

Số QĐTN: 12  ngày 09.6.2006

Đơn vị ra QĐ: Công An TP.Tuy Hòa