Hoàng Công Thao

Năm sinh: 1983

Nơi đăng ký HKTT: KP Bà Triệu, P7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

Tội danh: Không chấp hành án

Loại TN:  Thường

Họ tên cha: Hoàng Phi Long

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lệ Hà

Số QĐTN: 3  ngày 24.12.2009

Đơn vị ra QĐ: Công an TP.Tuy Hòa