Huỳnh Phúc Hiếu

Năm sinh: 1987

Nơi đăng ký HKTT: Cô Bắc, P1, Quận Phú Nhuận, TP HCM

Tội danh: Trộm cắp tài sản 

Loại TN: Thường

Họ tên cha: Huỳnh Hàm

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Mai

Số QĐTN:  5  ngày 17.2.2012

Đơn vị ra QĐ: CATP Tuy Hòa