Hoàng Lê Thành

 

Đối tượng truy nã: Hoàng Lê Thành

Năm sinh: 1964.

Địa chỉ: An Xuân, An Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Tội danh: Trộm cắp tài sản XHCN

Tên cha: Hoàng Sỹ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Liễu

QĐ truy nã: Số: 64 ngày: 12.10.1999.

Đơn vị truy nã: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên