ĐIỂM SÁNG TRONG THỰC HIỆN NQLT SỐ 01 Ở TỈNH PHÚ YÊN

Bằng cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, trong những năm qua, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu luôn thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. 

Xem tiếp...

HÀNH ĐỘNG CAO ĐẸP CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN

Đại úy Trần Bá Nghĩa- Cán bộ ở một đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên không chỉ là một cán bộ Công an giàu nhiệt huyết, tận tụy với công việc, say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ  để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của Ngành mà anh còn là người chiến sĩ Công an luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp, được quần chúng nhân dân tin yêu, cảm mến. 

Xem tiếp...

MỘT THANH NIÊN HOÀN LƯƠNG LÀM KINH TẾ GIỎI

Từ một người lầm lỗi do tuổi trẻ bồng bột, với ý chí và nghị lực vươn lên, được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã và các ban ngành, đoàn thể, anh Nguyễn Thanh Lam sinh năm 1981 ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu đã trở thành một thanh niên tốt, làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, anh Lam còn tham gia tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Xem tiếp...

“ GIÚP EM VƯƠN LÊN”- MỘT MÔ HÌNH MANG ĐẬM TÍNH NHÂN VĂN

Bằng tình thương và trách nhiệm, với tấm lòng bao dung nhân ái, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an phường và các hội, đoàn thể ở phường 2, thành phố Tuy Hòa đã triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình “Giúp em vươn lên”. Mô hình này đã góp phần làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các em thanh thiếu niên vi phạm trở thành người tốt, làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chuyển biến tích cực. 

Xem tiếp...