Hiệu quả trong công tác dân vận của Công an Phú Yên

Qua 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân”, công tác dân vận của lực lượng Công an Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khắc họa hình ảnh cao đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

          Nhiều mô hình “Dân vận khéo”  

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Ngành Công an về công tác dân vận nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ. Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên phát động, Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với Nhân dân, biết dựa vào dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Công an Phú Yên đã có 36 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai, thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như mô hình “Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật tại cộng đồng”, mô hình “ Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông nơi công cộng”, mô hình “ Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ” vv…

Để huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác dân vận, Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai, thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an Phú Yên từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều chuyến công tác dân vận về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, đền bù giải tỏa, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tham gia tích cực trong công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Trong 15 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 18.000 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an điều tra làm rõ trên 3.500 vụ, xử lý 8.158 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại; vận động 626 đối tượng ra đầu thú …Từ năm 2001 đến nay đã có 342 tập thể,  1.182 cá nhân Công an xã, Bảo vệ dân phố và quần chúng nhân dân được Giám đốc Công an tỉnh và các cấp khen thưởng đột xuất về thành tích tham gia phát hiện, tố giác và truy bắt tội phạm. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết: “Trong những năm qua, lực lượng Công an Phú Yên đã làm rất tốt công tác dân vận, để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân đối với lực lượng Công an. Không chỉ giúp dân trong thiên tai, lũ lụt mà trong cuộc sống đời thường, cán bộ chiến sĩ Công an Phú Yên còn để lại những hình ảnh đẹp trong việc cải cách hành chính, gần gũi dân hơn và phục vụ nhân dân được nhiều hơn”.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”,Việc gì, dù nhỏ nhưng có lợi cho dân phải kiên quyết làm”, trong những năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều việc làm thiết thực mang lại  lợi ích cho Nhân dân như: về tận cơ sở cấp giấy chứng minh nhân dân cho bà con, cấp giấy đăng ký và biển số xe trong ngày cho bà con các huyện miền núi, cải cách các thủ tục hành chính giảm bớt phiền hà cho người dân. Công an ở các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt nam anh hùng, sửa chữa nhà tình nghĩa; nhận đỡ đầu các cháu không nơi nương tựa; giúp Nhân dân làm 300 mét đường bê tông nông thôn, 1.800 mét đường chiếu sáng trong thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” vv… Những việc làm thiết thực, thắm đượm nghĩa tình của lực lượng Công an Phú Yên đã góp phần khắc họa hình ảnh cao đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng Nhân dân.

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương- Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an nhận xét:Công an tỉnh Phú Yên là một những địa phương đi đầu của các tỉnh phía Nam thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác dân vận. Từ việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Nhờ đó đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng”.

Với những thành tích đã đạt được, tại Hội nghị, 2 tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an tặng Bằng khen, 16 tập thể, 18 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và công tác tuyên truyền miệng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, lực lượng Công an Phú Yên nói chung, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nói riêng luôn nỗ lực, rèn luyện để trở thành những CBCS Công an làm tốt công tác dân vận. Nhân dân tin yêu, gắn bó và có trách nhiệm phối hợp với Công an, với xã hội trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đó chính là nhân tố quan trọng giúp cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an Phú Yên nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng bình yên, giàu đẹp.

Ảnh: Đại tá Nguyễn Xuân Hồng- Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận- P.H

- Tuổi trẻ Công an Phú Yên góp sức xây dựng nông thôn mới- X. Huy

Phương Hồng