MỘT MÔ HÌNH CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI CỘNG ĐỒNG ĐẠT HIỆU QUẢ

Đầu năm 2015, Công an tỉnh Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thí điểm cai nghiện ma tuý tại gia đình, tại cộng đồng ở 6 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mặc dù công tác này gặp rất nhiều khó khăn nhưng qua gần 2 năm triển khai, thực hiện, mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả. Một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình này là thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. 

Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Thị trấn có 05 khu phố với gần 17.000 dân. Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn thị trấn có chiều hướng gia tăng. Qua rà soát thống kê, toàn thị trấn Hòa Vinh có 19 đối tượng có quá khứ sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 4 đối tượng nghiện nặng được đưa vào Trung tâm chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội của tỉnh để cai nghiện, còn lại 15 đối tượng được đưa vào diện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Nhằm làm trong sạch địa bàn, giúp đỡ những đối tượng nghiện hút ma tuý cai nghiện thành công, ngay sau khi thị trấn Hòa Vinh được chọn làm điểm thực hiện mô hình cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng, Công an thị trấn đã tham mưu Ủy ban nhân dân nhân dân thị trấn thành lập Tổ công tác xã hội gồm 7 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn làm  Tổ trưởng. Sau khi tiếp nhận đơn tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình của 11 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, tổ công tác đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để giúp đỡ đối tượng cai nghiện ma túy đạt hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động đối tượng nghiện hút ma túy từ bỏ ma túy là một việc không hề đơn giản bởi những đối tượng này khi lên cơn nghiện sẽ bất chấp tất cả, miễn là thỏa mãn cơn nghiện. Trung tá Nguyễn Hải Phú- Trưởng Công an thị trấn Hòa Vinh chia sẻ: Đa số gia đình của các đối tượng nghiện ma túy có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Khi đối tượng đã nghiện nặng phải điều trị cắt cơn, phải vào trung tâm cai nghiện của tỉnh và phải đóng tiền. Vì gia đình khó khăn nên họ không thể đưa con em mình vào trung tâm cai nghiện được. Hơn nữa, sau khi được tổ chức cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng thì có đối tượng tiếp tục quan hệ với một số bạn bè lêu lổng nên tỷ lệ tái nghiện rất cao. Chính vì vậy, làm thế nào để các đối tượng nhận biết được tác hại của ma túy, chiến thắng được bản thân mình cần phải có sự kiên trì thuyết phục, sự quan tâm phối hợp giáo dục, giúp đỡ của gia đình và các đoàn thể xã hội.

Để công tác này mang lại hiệu quả, Công an thị trấn phối hợp với tổ công tác xã hội của Uỷ ban nhân dân thị trấn, Hội phụ nữ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch cai nghiện cho các đối tượng nghiện tại gia đình. Sau đó, Cảnh sát khu vực và chị em trong Hội phụ nữ cùng các đoàn thể thường xuyên đến nhà những đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn để tâm sự, phân tích tác hại nguy hiểm của tệ nạn ma tuý, những hậu quả do tệ nạn ma tuý ma túy gây ra để những đối tượng này quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy.

Với sự kiên trì giáo dục, giúp đỡ của các thành viên và cộng với nghị lực bản thân, một số đối tượng nghiện hút đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Điển hình như em Đ.T.S sinh năm 1993 ở thị trấn Hòa Vinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Khi lớn lên, S không lo chí thú học hành, làm ăn, bị bạn bè rủ rê hút bồ đà. Không để S ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập, tổ công tác xã hội phối hợp cùng gia đình giúp S cai nghiện tại gia đình. Hiện tại S không còn hút bồ đà nữa, chăm chỉ làm ăn, phụ giúp gia đình. Trường hợp của đối tượng T.Q.D sinh năm 1991 ở khu phố 3, thị trấn Hòa Vinh cũng vậy. Trước đây, D thường xuyên tụ tập với một số thanh niên xấu chơi bời lêu lổng và sa vào con đường nghiện hút ma túy. Sau một thời gian được sự kiên trì giáo dục, giúp đỡ của Cảnh sát khu vực và các chị trong Hội phụ nữ, hiện tại D không còn tiếp xúc với đối tượng xấu nữa; quyết tâm cai nghiện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Công tác vận động đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đã khó, làm sao để đối tượng không tái nghiện còn khó hơn nhiều. Để góp phần giúp cho các đối tượng nghiện không tái nghiện, Trung tá Nguyễn Hải Phú cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục vận động đối tượng nghiện ma túy ở địa phương tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; vận động hết để các đối tượng này không còn sử dụng thì sẽ hạn chế được sự lôi kéo, rủ rê sau cai nghiện.”

Với những  kết quả bước đầu trong công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa và một số địa phương được chọn làm điểm, trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục nhân rộng ở 12 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng không chỉ  góp phần giúp cho những đối tượng nghiện ma túy hòa nhập cuộc sống cộng đồng mà còn làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở, xây dựng địa bàn trong sạch, bình yên.

      

Ảnh: Công an thị trấn Hòa Vinh họp bàn triển khai, thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng – P.H

      Phương Hồng