Đoàn thanh niên Công an thị xã Sông Cầu TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Mi