XÃ HÒA AN GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ

Từ một xã trọng điểm, khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự, trong những năm gần đây, với sự quyết tâm nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)  ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa đã có nhiều nét khởi sắc, tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. 

Xem tiếp...

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH “KHU DÂN CƯ TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ GẮN TIẾNG KẺNG NHÂN DÂN” Ở XÃ HÒA QUANG NAM

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa có nhiều nét khởi sắc, huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, tố giác, truy bắt tội phạm. Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở xã Hòa Quang Nam đã triển khai, thực hiện  mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt mô hình “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự gắn với Tiếng kẻng nhân dân” ở xã đã  góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. 

Xem tiếp...

CẢNH GIÁC TRUY BẮT ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG TRỘM CẮP TÀI SẢN

Với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, vừa qua, Công an huyện Sông Hinh, Công an xã Ea lâm chỉ sau hơn hai tiếng đồng hồ đã truy bắt được đối tượng trộm cắp xe mô tô trả lại cho người bị hại.

Xem tiếp...

UBND HUYỆN PHÚ HÒA TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

Ngày 7/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Xem tiếp...