Xứng đáng với niềm tin yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân

Trong 6 năm qua (2009-2015), Công an tỉnh Phú Yên (CAPY) đã tập trung triển khai thực hiện và liên tục có nhiều biện pháp đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đưa phong trào thi đua “Vì ANTQ” phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xem tiếp...

Lực lượng Công an Phú Yên làm theo lời Bác dạy

Sáu điều Bác Hồ dạy mãi mãi là di sản quý báu, là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân. Thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, lực lượng Công an Phú Yên đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; làm nhiều việc tốt vì nhân dân, được nhân dân tin yêu, mến phục.

Xem tiếp...

Tuổi trẻ Công an Phú Yên làm theo lời Bác

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh Phú Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013- 2015 được tuổi trẻ Công an Phú Yên thực hiện bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Xem tiếp...

Vì một cái Tết bình yên

Tết Ất Mùi vừa qua, khi mọi người, mọi nhà được sum họp đầm ấm bên nhau thì đây cũng chính là thời điểm cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Phú Yên nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn tốt an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần mang lại cho nhân dân một cái Tết an toàn, bình yên và đầm ấm.

Xem tiếp...