Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương và quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, lực lượng Công an Phú Yên đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, thực hiện đạt và vượt 6 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Xem tiếp...

Hiệu quả từ mô hình “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”

Qua gần 5 năm thực hiện mô hình “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã có sự chuyển biến tích cực. Ý thức cảnh giác, tích cực tham gia