Ngày càng khởi sắc

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm của người dân không ngừng được nâng cao - Đó là những kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Phú Yên.

Xem tiếp...

Sơn Hà xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Son-Ha131218.jpg

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Sơn Hà (Sơn Hòa) luôn ổn định và giữ vững, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Để có được những kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyyền xã luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò tích cực của ban công an và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở.

Xem tiếp...

Làm tốt công tác quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật

H-my140410.jpg

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư” ở xã Hòa Mỹ Đông (Tây Hòa) ngày càng phát huy tác dụng, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Xem tiếp...

Tổ trưởng bảo vệ dân phố hết lòng với công việc

ongluu131129.jpg

Hơn 15 năm làm tổ trưởng tổ an ninh nhân dân, gần 7 năm làm tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, ông Phạm Đình Lưu (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) luôn nhiệt tình với công việc, tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần mang lại sự bình yên cho từng ngôi nhà, góc phố. 

Xem tiếp...