UBND HUYỆN PHÚ HÒA TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

Ngày 7/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Xem tiếp...

MỘT NHÀ VĂN CÓ DUYÊN VỚI ĐỀ TÀI AN NINH TRẬT TỰ

Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo- Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên được bạn đọc ở tỉnh Phú Yên và trong cả nước biết đến bởi những giải thưởng sáng tác văn học mà anh đạt được, anh còn là một “cây bút” viết nhiều về đề tài an ninh trật tự. Những tác phẩm của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo viết về người chiến sĩ Công an nhân dân và những công việc thầm lặng của họ đã góp phần khắc hoạ hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân. 

Xem tiếp...

TÌM HIỂU VỀ “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Ngoài những nguy cơ “Diễn biến hòa bình”, “chệch hướng xã hội chủ nghĩa”, “tụt hậu xa hơn về kinh tế”, “tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” mà Đảng ta đã chỉ ra từ Đại hội Đảng lần thứ VII, thì vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cũng là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem tiếp...

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH “ KHU PHỐ AN TOÀN KHÔNG CÓ TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI”

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường I, thành phố Tuy Hòa có sự phát triển mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mang lại sự bình yên trên địa bàn. Có được những kết quả đó là nhờ Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai, thực hiện nhiều mô hình về an ninh trật tự (ANTT)  mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình Khu phố an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai, làm điểm ở khu phố 2, phường 1 là một trong những mô hình tiêu biểu đó.

Xem tiếp...