Bình yên tuyến biển Sông Cầu

Ở phường Xuân Thành, những năm qua, nhờ phát huy thế mạnh của nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, cuộc sống của bà con ngư dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn phường cũng có nhiều diễn biến phức tạp.

Xem tiếp...

Chương trình phối hợp phòng chống tội phạm ở TX Sông Cầu: Nhiều kết quả đáng khích lệ

nong-dan-sc111205.jpg

Trong 10 năm qua, Công an và Hội Nông dân TX Sông Cầu đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình về phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục người lầm lỗi vi phạm tại cộng đồng dân cư…

Xem tiếp...