HUY ĐỘNG ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TOÀN DÂN THAM GIA GIỮ GÌN AN NINH, TRẬT TỰ

Năm 2015, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về ANTT mới nảy sinh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

 Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh năm qua được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sâu sát, trọng tâm là: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”  và các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Lực lượng Công an Phú Yên đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh và chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, lực lượng Công an thể hiện vai trò nòng cốt, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, hướng về cơ sở; tăng cường sự liên kết phối hợp giữa Công an tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống, tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm, góp sức của nhân dân. Lực lượng Công an và MTTQ các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đặc biệt năm qua, Công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn tái hoạt động FULRO, “Tin Lành Đêga”; tuyên truyền ngăn chặn hoạt động phát triển đạo trái pháp luật, tuyên truyền vận động góp phần giải quyết tình trạng di cư tự do của người HMông ở các tỉnh phía Bắc vào Phú Yên sinh sống,…. tại  địa bàn các huyện miền núi Sông Hinh và Sơn Hòa.

Nhân kỷ niệm 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2015), các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu, tọa đàm, văn nghệ, thể thao. Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. 

   Công tác xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở được chú trọng. Nổi bật là lực lượng Công an đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008-2015); tổ chức Hội thi Công an xã giỏi tỉnh Phú Yên lần thứ IV; tham gia các Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Nam tại tỉnh Đăk Lăk và Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên trách để nâng cao chất lượng, hiệu quả cho đội ngũ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời tổ chức hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho 187 đồng chí Công an xã.

Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp  gần 1.200 lượt tin báo tố giác tội phạm; vận động thu hồi 128 khẩu súng các loại, 66 quả đạn, 8,5 kg thuốc nổ và 34 kíp nổ; vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã; Công an các xã phường, thị trấn đã lập hồ sơ giải quyết, xác minh làm rõ, xử lý hành chính 955 đối tượng vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; gọi răn đe, giáo dục 3.542 đối tượng; kiểm điểm trước dân 36 đối tượng,... Năm 2015, có 10 tập thể và 91 quần chúng nhân dân được Giám đốc Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khen thưởng đột xuất về thành tích phát hiện, truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương, cơ sở.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,... Tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những diễn biến mới, phức tạp hơn, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp,... đòi hỏi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải tiếp tục được tổ chức chặt chẽ hiệu quả hơn.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lực lượng Công an làm tốt vai trò thường trực, tích cực chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cáo hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Bộ Công an với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; đổi mới các hình thức, nội dung biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa bàn dân cư, tạo sự chuyển biến rõ nét về sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân đối với công tác đảm bảo ANTT. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Mặt trận, các tổ chức thành viên và các đoàn thể trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT ở cơ sở; quan tâm củng cố xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong sạch vững mạnh; công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo các tôn giáo, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn có đông công nhân, các trường học,... để nhân dân thấy được tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi công dân./

Một số hình ảnh:

Đ/c Thượng tướng Bùi Văn Nam - UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015.     Ảnh: Phương Nam

Đ/c Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015.       

Đại  tá NGUYỄN XUÂN HỒNG

Phó Giám đốc Công an tỉnh