HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ Tuyên truyền an ninh trật tự- An toàn giao thông qua mạng Facebook”

Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An vừa mở Hội nghị triển khai, thực hiện mô hình “ Tuyên truyền an ninh trật tự- An toàn giao thông qua mạng Facebook”.

          Mô hình “ Tuyên truyền về an ninh trật tự- An toàn giao thông qua mạng Facebook” được tổ chức thực hiện trong phạm vi trường THPT Trần Phú. Mục đích của việc thực hiện mô hình này nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ viên chức  và học sinh nhà trường về tình hình liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường, vi phạm an toàn giao thông trong học sinh; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” vv…Thông qua mô hình giúp cho cán bộ viên chức và học sinh nhà trường nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông trong nhà trường và địa phương, xây dựng nhà trường “An toàn về An ninh trật tự”.

          Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo mô hình gồm 14 thành viên và 4 tổ gồm 32 thành viên để tổ chức viết bài tuyên truyền, quản lý và kiểm duyệt nội dung trang Facebook. Ban chỉ đạo mô hình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an địa phương tổ chức thực hiện mô hình đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự- trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

                                                                

Ảnh: Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai mô hình “Tuyên truyền an ninh trật tự- an toàn giao thông qua mạng xã hội Facebook”.- P.H

 

   Phương Hồng