Chống tội phạm chuyển giá, sở hữu chéo hàng tỷ đồng

Chuyển giá, sở hữu chéo là vấn đề đang tồn tại và gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong thập kỷ qua, tại Việt Nam đã có những dấu hiệu của sự đan xen giữa kinh doanh và tội phạm liên quan đến chuyển giá, sở hữu chéo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội và tình hình ANTT.

Theo Đại tá Bùi Minh Thanh, Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an, thời gian qua, đã xảy ra trường hợp cổ đông lớn và người liên quan có vốn góp tại nhiều tổ chức tín dụng, cổ đông này thành lập các "công ty con" vay vốn của ngân hàng này góp vào ngân hàng khác dưới nhiều hình thức để “lách” quy định về người có liên quan hoặc quy định cho vay.

Khi cổ đông này gặp vấn đề liên quan đến pháp luật đã tác động xấu đến uy tín, hoạt động của ngân hàng, đẩy ngân hà