ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN

Xem thêm: ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ...

Các văn ban chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trong lực lượng Công an tỉnh Phú Yên

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ Sáng kiến.

Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ.

Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quyết định số 73/QĐ-SKHCN ngày 03/7/2015 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Phụ lục 01/SK MẪU HỒ SƠ SÁNG KIẾN.

Các chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên

Các chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên

Xem thêm: Các chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên

Thông báo trang thông tin điện tử của các địa phương

Để xem chi tiết vui lòng bấm vào: đây