THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Xem thêm: THÔNG BÁO

CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN THÔNG BÁO Tuyển sinh vào các Trường CAND (hệ chính quy) năm 2016

CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào các Trường CAND (hệ chính quy) năm 2016

Xem thêm: CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN THÔNG BÁO Tuyển sinh vào các Trường CAND (hệ chính quy) năm 2016

Thông báo tuyển sinh vào các trường CAND năm 2015

Công an tỉnh Phú Yên thông báo tuyển sinh vào các trường CAND năm 2015, như sau:

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh vào các trường CAND năm 2015