THÔNG BÁO

Ngày 04/5/2016, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi có công văn thông báo về Trang thông tin điện tử Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi, với địa chỉ tên miền: http://canhsatpccc.quangngai.gov.vn
 
Đây là Trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp các thông tin phục vụ hành  chính công; phổ biến tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng lực lượng CAND.
 
Công an tỉnh Phú Yên thông báo để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết truy cập, khai thác thông tin và đóng góp ý kiến.
 
       CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN