'Một bộ phận thanh niên ít quan tâm đến tình hình đất nước'

Trước thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút niềm tin, sống thực dụng... Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

Sáng 12/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào thanh thiếu niên và cho rằng, suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên Việt Nam hết thế hệ này đến thế hệ khác, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

"Được Đảng và bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, trong hơn 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng", Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Cần đào tạo thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi...". Ảnh: HT.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng, Đoàn hiện nay chưa phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao, việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả.

"Một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc... Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó tổ chức Đoàn có phần trách nhiệm lớn.", ông nói.

Lãnh đạo Đảng đề nghị, Đoàn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ mới, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lớp trẻ; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tin tưởng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

"Cần đào tạo thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, chuyên gia xuất sắc trên các lĩnh vực xã hội, trí thức giỏi về nghiên cứu khoa học, văn nghệ sĩ có tài năng, lao động có tay nghề cao. Tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở rộng mạng lưới dạy nghề và giới thiệu việc làm", Tổng bí thư chỉ đạo.

Gần 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú dự đại hội đoàn toàn quốc. Ảnh: HT.

Chiều cùng ngày, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2007 - 2012, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Thị Hà thẳng thắn thừa nhận những hạn chế của Đoàn. Tính khả thi của một số chủ trương chưa cao nhưng chưa kịp thời đề xuất được giải pháp khắc phục. Công tác giáo dục vẫn còn thiếu sáng tạo, phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được đẩy mạnh, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn còn chưa cao...

"Trong chỉ đạo, điều hành, Ban bí thư Trung ương Đoàn có lúc chưa coi trọng tính kế hoạch, thiết thực của từng hoạt động. Một số hoạt động phong trào thanh niên chưa có tính chiều sâu, chưa tạo được sức lan tỏa. Việc nắm bắt dư luận, ý kiến phản ánh của quần chúng và đoàn viên thanh niên về những vấn đề liên quan đến tổ chức Đoàn còn hạn chế do chưa có giải pháp, cách làm hiệu quả ", bà Hà nói.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn cũng thừa nhận, một số Ủy viên Ban chấp hành chưa tận tâm với công việc, thiếu sâu sát cơ sở, chưa thực sự gần gũi đoàn viên thanh niên, ý thức học tập, phấn đấu vươn lên chưa cao.

Ngày 13/12, đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X. Đại hội sẽ đối thoại với lãnh đạo Chính phủ ngày 14/12.

Theo Vnexpress