CSGT hóa trang có thể ngăn chặn hành vi vi phạm

Theo Thông tư 65/2012 do Bộ Công an vừa ban hành (thay thế Thông tư 27), để đấu tranh phòng chống tội phạm hoặc khi tình hình an ninh, trật tự an toàn giao thông phức tạp sẽ cho phép bố trí lực lượng CSGT hóa trang (mặc thường phục) nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi địa bàn được phân công.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện có vi phạm, CSGT hóa trang phải thông báo ngay cho lực lượng đang tuần tra, kiểm soát công khai; trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm thì phải sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân để thông báo cho người vi phạm biết; sau khi thông báo về hành vi vi phạm và yêu cầu người vi phạm về trụ sở giải quyết, phải thông báo ngay cho lực lượng kiểm soát công khai tiếp nhận, xử lý sự việc.

Theo NLĐO