MÔ HÌNH CẤP CMND TẬN NƠI CHO NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI BỆNH CỦA PHỤ NỮ PHÒNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI CÔNG AN TỈNH - MỘT MÔ HÌNH TIÊU BIỂU VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Hướng đến xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sĩ công an Phú Yên vì nhân dân phục vụ, Hội phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên đăng ký đảm nhận mô hình “Cấp phát chứng minh nhân dân tận nhà cho người già, người tàn tật; cấp chứng minh nhân dân tận giường bệnh” trên địa bàn Tp Tuy Hòa. Mô hình ra đời góp phần cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

Xem thêm: MÔ HÌNH CẤP CMND TẬN NƠI CHO NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI BỆNH CỦA PHỤ NỮ PHÒNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH...

CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC BỘ LUẬT, LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CÔNG AN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/1/2018

Công an tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Bộ luật, Luật liên quan đến công tác Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, lực lượng Điều tra viên, cán bộ làm công tác điều tra trong toàn lực lượng Công an Phú Yên.

Xem thêm: CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC BỘ...

SƠ KẾT QUI CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ Ở ĐỊA BÀN GIÁP RANH

          Vừa qua, tại thị xã Sông Cầu, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Công an thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết qui chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn giáp ranh năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Xuân An- Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Nam- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của hai địa phương. 

Xem thêm: SƠ KẾT QUI CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ Ở ĐỊA BÀN GIÁP RANH

CÔNG AN THỊ XÃ SÔNG CẦU TẶNG BÒ CHO HỘ NGHÈO

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 68- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn”; cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, vừa qua, Công an thị xã Sông Cầu đã tổ chức tặng bò cho ba gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn thị xã

Xem thêm: CÔNG AN THỊ XÃ SÔNG CẦU TẶNG BÒ CHO HỘ NGHÈO

TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VỀ CƠ SỞ, GÓP PHẦN ĐẢM BẢO TỐT ANTT ĐỊA BÀN, PHỤC VỤ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017

Nhằm góp phần đảm bảo tốt  an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, sáng ngày 2/11/2017, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS)  Công an tỉnh Phú Yên ở các đơn vị chức năng đã được tăng cường cho lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VỀ CƠ SỞ, GÓP PHẦN ĐẢM BẢO TỐT ANTT ĐỊA BÀN, PHỤC VỤ TUẦN LỄ CẤP...