CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI "CON CHĂM NGOAN, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC" NĂM 2018

Ngày 25/6/2018 Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Hội thi "Con chăm ngoan, gia đình hạnh phúc" trong Công an Phú Yên năm 2018.

Xem thêm: CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI "CON CHĂM NGOAN, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC" NĂM 2018

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG MÙA HANH KHÔ

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Trước hình đó, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”  nhất là vào mùa hanh khô hiện nay là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. 

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG MÙA HANH KHÔ