Để xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng

Cùng với những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Phú Yên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ VIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

CA-gat-lua120606.jpg

Thanh niên CA Phú Yên làm công tác dân vận giúp dân gặt lúa ở xã Ealâm, huyện Sông Hinh - Ảnh: NG.KHANG

Được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập, rèn luyện, trong suốt hơn 80 năm qua, dù trong thời kỳ lịch sử nào, các thế hệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng luôn nỗ lực phấn đấu, xung kích đi đầu trong mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, lao động quên mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các thế hệ thanh niên Phú Yên nói chung và tuổi trẻ Công an Phú Yên nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần lập nên những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Công an Phú Yên đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của thanh niên Phú Yên “Trí - dũng song toàn, đi đầu thắng Mỹ”.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong những năm gần đây, cùng với tuổi trẻ Công an nhân dân cả nước, tuổi trẻ Công an Phú Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhận thức sâu sắc vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Phú Yên luôn quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, của Ngành về công tác thanh niên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ thanh niên Công an Phú Yên phát triển toàn diện, trở thành những cán bộ, chiến sĩ công an trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Phú Yên, ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình trước yêu cầu nhiệm vụ mới, những năm qua các tổ chức Đoàn thanh niên trong Công an Phú Yên đã năng động, sáng tạo, triển khai nhiều nội dung, biện pháp công tác thanh niên phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi trẻ Công an Phú Yên học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”, lực lượng thanh niên Công an Phú Yên luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên các lĩnh vực công tác, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, bám sát tuyến, địa bàn, đối tượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuổi trẻ Công an Phú Yên đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, bầu cử HĐND các cấp; bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội, các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tuổi trẻ Công an Phú Yên đã tham gia đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án lớn, nổi bật là chuyên án VT11PY, đấu tranh với tổ chức người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo tại Phú Yên; Chuyên án C611, đấu tranh với tổ chức chính trị phản động có danh xưng “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”; Chuyên án 112T triệt phá ba băng nhóm tội phạm trộm tài sản trên địa bàn, gồm 28 đối tượng, đã bắt giam 16 đối tượng, làm rõ 132 vụ trộm cắp tài sản… góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên Công an Phú Yên tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, khẳng định vị trí, vai trò, xung kích đi đầu của thanh niên Công an Phú Yên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Cùng với việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên từng lĩnh vực công tác, các tổ chức cơ sở đoàn trong Công an Phú Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả hơn 80 công trình, phần việc thanh niên, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn. Đoàn thanh niên Công an Phú Yên đã thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực, được Tỉnh Đoàn chọn làm mô hình điểm và nhân rộng trên toàn tỉnh. Tuổi trẻ Công an Phú Yên đã tổ chức nhiều chuyến công tác dân vận về các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa làm thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp dân hàng nghìn ngày công sửa chữa nhà ở, đắp đường, gặt lúa, thu hoạch hoa màu do bị thiên tai, lũ lụt; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình nghèo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn … Bằng những việc làm thiết thực đó đã góp phần thắt chặt mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa người chiến sĩ công an với nhân dân.

 

Với những thành tích nổi bật trên các mặt công tác, qua sơ kết các đợt thi đua do Công an tỉnh phát động, hàng năm có trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên lập thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an Phú Yên và các cấp khen thưởng. 5 năm liền (2006-2011), Đoàn thanh niên Công an Phú Yên được Tỉnh đoàn đánh giá và xếp loại xuất sắc, dẫn đầu các phong trào thi đua của tuổi trẻ toàn tỉnh. Bằng những phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Công an Phú Yên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tích cực tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Yên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an, giữ vững an ninh trật tự địa bàn; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi mới, phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp; xuất hiện các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tội phạm về môi trường… Tình hình đó đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao độ về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có tuổi trẻ Công an Phú Yên. Để nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng và xây dựng đội ngũ kế thừa, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Phú Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Công an Phú Yên; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ Công an Phú Yên có cơ hội phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Để xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, mỗi đoàn viên thanh niên Công an Phú Yên cần nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn; ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trên từng lĩnh vực công tác, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua hơn 80 năm rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Tổ chức Đoàn trong Công an Phú Yên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động thiết thực phù hợp, hấp dẫn với tuổi trẻ. Hoạt động của Đoàn phải bám sát và phục vụ tích cực nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; quan tâm tới nhu cầu và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. Từng đoàn viên, từng chi đoàn cần phải nỗ lực thi đua, phấn đấu cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Phú Yên lần thứ VI đề ra, đặc biệt là phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn.

 

Với sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Phú Yên, tin tưởng rằng tuổi trẻ Công an Phú Yên hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Phú Yên lần thứ VI, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

 

Thiếu tướng PHẠM VĂN HÓA

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Phú Yên