Đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2013 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013-2018” dưới sự chủ trì của thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng nhiều đại biểu đã đến dự.

CAPY131024.jpg

Công an các địa phương, đơn vị ký kết giao ước thực hiện tốt phong trào thi đua trong lực lượng Cảnh sát giao thông - Ảnh: H.THÀNH

Hội nghị đã nghe đại tá Nguyễn Bá Nhiên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh quán triệt Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an; Kế hoạch của Công an tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an và Chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013-2018. Theo đó, trong giai đoạn này, Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Chú trọng việc nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, nhằm tạo ra động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Yên cũng đã phát động phong trào thi đua “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế, tác phong vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Yên. Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua này là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 204 của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Kế hoạch số 55 của Bộ Công an về nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế tác phong vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhân dân khen ngợi về tinh thần trách nhiệm, ứng xử có văn hóa, tư thế tác phong đúng mực, vì nhân dân phục vụ.