HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN PHÚ YÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2017

Hội phụ nữ Công an Phú Yên vừa mở hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. 

Năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an Phú Yên đã có nhiều chuyển biến và khởi sắc, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bám sát nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Phú Yên, Hội phụ nữ Công an tỉnh và các hội phụ nữ cơ sở đã chủ động đề ra nhiều phong trào, mô hình hoạt động phong phú, thiết thực, gắn liền với việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ. Các nội dung và chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với đăng ký đầu năm.

        Tại hội nghị, 1 tập thể được Trung ương Hội tặng bằng khen; 4 tập thể, 1 cá nhân được Tỉnh Hội tặng Bằng khen; 6 tập thể, 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 3 tập thể, 17 cá nhân được Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016.

        Phát huy những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch công tác Hội và phong trào phụ nữ và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

-                     Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc CAT cho các cá nhân - Ảnh: Hoa Siêm

-                     Đại diện các Hội phụ nữ ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Hoa Siêm