Thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Quang cảnh hội nghị sáng 28/3 - Ảnh: THẠCH BÍCH

* Trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Đào Tấn Lộc

 

Ngày 28/3, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị lần thứ 8. Các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Hội nghị Tỉnh ủy lần này cho ý kiến dự thảo các văn bản: Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XVI của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016. Đồng thời triển khai một số vấn đề về công tác cán bộ và thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nêu rõ: Sau hội nghị này, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nội dung Tỉnh ủy đã quyết định. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong quý II/2017 và đến cuối năm. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai quyết liệt các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch, tiến độ nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tỉnh cần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Song song đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính 2017”, chú trọng việc nêu gương người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chỉ thị này.

 

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa cho đồng chí Đào Tấn Lộc (bìa trái) - Ảnh: THẠCH BÍCH

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gặp mặt, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Đào Tấn Lộc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt chúc đồng chí Đào Tấn Lộc luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương Phú Yên tiến lên phồn vinh, hạnh phúc.

 

THẠCH BÍCH