CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN HƯỞNG ỨNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017, Công an tỉnh Phú Yên đã có công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017, với chủ đề “Khoa học- Chìa khóa của tương lai”. Đây là dịp để Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ, các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật có đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phát động sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật trong lực lượng Công an Phú Yên; kịp thời biểu dương, khuyến khích các tập thể, cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiên cứu khoa học nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, khoa học lịch sử, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng khoa học và công nghệ trong lực lượng Công an Phú Yên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, hoạt động khoa học và công nghệ trong lực lương Công an Phú Yên từng bước đổi mới, đã chủ động triển khai nghiên cứu, tổng kết, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cải tiến kỹ thuật tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, mang tính chiến lược phục vụ thiết thực các mặt công tác công an. Đến nay, toàn lực lượng Công an Phú Yên đã tổ chức triển khai nghiên cứu, vận dụng thành công 02 đề tài khoa học cấp Bộ, 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 42 đề tài khoa học cấp cơ sở, 01 sáng kiến kỹ thuật có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kỹ thuật được quan tâm đầu tư; trang thiết bị, công cụ, phương tiện hiện đại, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Công an Phú Yên. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Đây là nguồn lực quan trọng để lực lượng Công an Phú Yên đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

          Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, phát huy những kết quả đã đạt được, lực lượng Công an Phú Yên tiếp tục tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật nhằm phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên cách mạng, chinh quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hội đồng KH&CN Công an tỉnh xét chọn nhiệm vụ khoa học

 

          Phòng Tham mưu Công an tỉnh