ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH TOÀN - NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG CÁC BỘ NGÀNH ĐẾN THĂM CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Sáng ngày 01/6/2017, đoàn các đồng chí nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng một số bộ ngành của Trung ương đến thăm Công an tỉnh Phú Yên. Thành phần đoàn gồm: đồng chí Lê Huy Côn - nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công nghiệp - Trưởng đoàn, đồng chí Đặng Vũ Chư - nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, đồng chí Đỗ Trung Tá - nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, đồng chí Trần Văn Tuấn - nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, đồng chí Đỗ Quang Trung - nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Khôi Nguyên - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, đồng chí Lại Văn Cử - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Hồ Tế - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Lạng - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

          Đến Phú Yên, Đoàn đi tham quan Dự án hầm đường bộ Đèo Cả, di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) và thăm Công an tỉnh Phú Yên. Chiều cùng ngày, Đoàn đi vào tỉnh Khánh Hòa.

                                                                                                                PHAN DUY

 

 

Đoàn tham quan Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

 

 

Đoàn tham quan di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô