Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2017

Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 102 quần chúng ưu tú thuộc các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. 

 

Trong thời gian 5 ngày, các học viên tại lớp học đã được các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Công an tỉnh truyền đạt nội dung 05 chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó mỗi học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học đã có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 46 học viên đạt loại khá, giỏi, chiếm tỷ lệ 45%./.

Ảnh: Đồng chí Đại tá Lê Văn Lâm- ĐUV, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên- P.H

Tin, ảnh: Phương Hồng