Đảng ủy Công an tỉnh QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

          Sáng ngày 31/7/2017, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt trong Công an tỉnh.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Chung- Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên truyền đạt, quán triệt  nội dung ba nghị quyết chuyên đề. Đó là: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trưởng định hướng XHCN; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết; tăng cường công tác tư tưởng trong Đảng;  đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đối với các mục tiêu, quan điểm của Đảng.

          Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Thanh-  UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế đồng thời  chỉ đạo sau hội nghị, cấp ủy đảng các cấp tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; xây dựng Chương trình hành động nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. 

                                                                             Phương Hồng