Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2017

Sáng ngày 15/8/2017, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017.

          Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017 có 59 đồng chí là đảng viên mới kết nạp đang trong thời gian rèn luyện thử thách. Trong thời gian 7 ngày học tập, các đồng chí đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới; Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của người đảng viên vv…Từ đó các đồng chí đảng viên mới xác định mục tiêu, phấn đấu, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để sớm trở thành đảng viên chính thức; phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ và đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

                                                                             Phương Hồng