TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VỀ CƠ SỞ, GÓP PHẦN ĐẢM BẢO TỐT ANTT ĐỊA BÀN, PHỤC VỤ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017

Nhằm góp phần đảm bảo tốt  an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, sáng ngày 2/11/2017, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS)  Công an tỉnh Phú Yên ở các đơn vị chức năng đã được tăng cường cho lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố. Tại buổi lễ xuất quân, Thiếu tướng Phan Văn Thanh- UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã quán triệt yêu cầu nhiệm vụ cho mỗi CBCS Công an được tăng cường trong dịp này phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm vững và thực hiện tốt các qui định của pháp luật trong quá trình công tác; phối hợp với các lực lượng đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần vào sự thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng sắp tới.

                                                       

Ảnh: Thiếu tướng Phan Văn Thanh- UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ cho CBCS được tăng cường xuống cơ sở- H. Duân

Ảnh: CBCS Công an tỉnh Phú Yên được tăng cường nghe  Giám đốc Công an tỉnh quán triệt nhiệm vụ- H. Duân

     K. Phượng, L. Hạnh