SƠ KẾT QUI CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ Ở ĐỊA BÀN GIÁP RANH

          Vừa qua, tại thị xã Sông Cầu, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Công an thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết qui chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn giáp ranh năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Xuân An- Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Nam- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của hai địa phương.

           Năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu và Công an thành phố Qui Nhơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị 06 của Bộ Công an về  “ Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự ở địa bàn nông thôn” vv…Qua đó đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp nổi lên ở địa bàn giáp ranh.

          Công an hai địa phương đã chủ động trao đổi, phối hợp kiểm tra xác minh hơn 100 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự; thực hiện 06 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chỉ đạo điều tra làm rõ 31/35 vụ phạm pháp hình sự ở địa bàn giáp ranh; trực tiếp phối hợp điều tra làm rõ 24 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 7 đối tượng. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn giáp ranh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân ngày càng tăng; xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình trong phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm.  Mối quan hệ phối hợp giữa hai địa phương được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả nhất là trong quản lý địa bàn, phòng ngừa đấu tranh, truy bắt các loại tội phạm.

          Tại Hội nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền của hai địa phương đã đánh giá cao hiệu quả của qui chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh trong những năm qua đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm của  lực lượng Công an ở địa phương trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của qui chế phối hợp này, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự ở địa bàn giáp ranh. Tại Hội nghị, 4 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện qui chế phối hợp được UBND thị xã Sông Cầu và UBND thành phố Qui Nhơn khen thưởng.   

 

Ảnh1 : Đ/c Ngô Hoàng Nam- Chủ tịch UBND thành phố Qui Nhơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân ở thị xã Sông Cầu có thành tích xuất sắc trong thực hiện qui chế phối hợp-  Ảnh: Sơn Hải  (CA thị xã Sông Cầu)

Ảnh 2: Đồng chí Trần Xuân Túc- Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân ở thành phố Qui Nhơn có thành tích xuất sắc trong thực hiện qui chế phối hợp- Sơn Hải. 

Phương Hồng