CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC BỘ LUẬT, LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CÔNG AN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/1/2018

Công an tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Bộ luật, Luật liên quan đến công tác Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, lực lượng Điều tra viên, cán bộ làm công tác điều tra trong toàn lực lượng Công an Phú Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Đồng thời các đại biểu còn được quán triệt nội dung các Nghị quyết của Quốc hội về thi hành luật. Thông qua Hội nghi này giúp cho các đồng chí đại biểu nâng cao nhận thức, nắm vững những qui định mới, những qui định bổ sung, sửa đổi của các Bộ luật, luật và nội dung áp dụng của các Nghị quyết về thi hành luật của Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo sau hội nghị này, mỗi cán bộ, chiến sĩ đặc biệt là lực lượng điều tra viên, cán bộ làm công tác điều tra vv…phải tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những qui định mới, những qui định bổ sung của các Bộ luật, luật; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, áp dụng đúng pháp luật. Qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân; xây dựng lực lượng Công an Phú Yên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

                                                  

Ảnh 1: Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: H Duân

Ảnh 2: Thiếu tướng Phan Văn Thanh- UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt tại Hội nghị- Ảnh- H Duân 

        Phương Hồng