ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN Tổ chức Hội nghị học tập. quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

          Trong hai ngày 28, 29 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Yên.

          Các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị đã được xem băng ghi hình nội dung bài giảng của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo,  nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.  GS.TS Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ những câu chuyện giản dị mà vô cùng sâu sắc về sự quan tâm và tình thương yêu bao la của Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân. Thông qua những mẩu chuyện kể về Bác, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã làm rõ thêm những nội dung cốt lõi cần chú ý trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Phú Yên  hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện  đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để xây dựng lực lượng Công an Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của  người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng dân. 

                                                                             Phương Hồng