CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ HỘI SÁCH TỈNH PHÚ YÊN LẦN II-2018

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Hội sách tỉnh Phú Yên lần II-2018, với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ ngày 21/4 đến 23/4/2018, Công an tỉnh đã phân công, tổ chức lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Hội sách.

Với tinh thần trách nhiệm, các CBCS tham gia trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại Hội sách mà chủ trì là Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, đột xuất, bảo vệ tuyệt đối an toàn quá trình tổ chức Hội sách tỉnh Phú Yên lần II-2018, tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và các đơn vị phối hợp.

          Một số hình ảnh:

Bài và ảnh: Trần Vũ