SƠ KẾT CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thành phố Tuy Hòa vừa tổ chức Hộ nghị sơ kết công tác cai nghiện ma túy 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ  trong 6 tháng cuối năm 2018.

 

Trong thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Tuy Hòa được triển khai, thực hiện tương đối hiệu quả, có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tổ công tác cai nghiện ma túy của 12 đơn vị phường, xã phối hợp với các phòng, ban, hội, đoàn thể thường xuyên xuống địa bàn và hộ gia đình có người nghiện ma túy để cung cấp thông tin, vận động đối tượng tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; trực tiếp quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn về học nghề, việc làm cho người nghiện ma túy trong suốt quá trình cai nghiện. Tính đến ngày 22/7/2018, trên địa bàn thành phố có 28  người nghiện ma túy tự nguyện hợp tác với gia đình, địa phương cam kết thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Kết quả có 15 người cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng.

          Trong thời gian tới, các phòng ban, hội, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; chủ động nắm bắt tình hình cư trú, lưu trú của người nghiện ở các địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý, vận động người nghiện đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

                                                    

Ảnh: Hội nghị sơ kết công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng ở thành phố Tuy Hòa- K.P   

 

   K.P