Trump hy vọng cuộc gặp Kim Jong-un sẽ khởi đầu 'điều lớn lao'

Tổng thống Mỹ bày tỏ kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên, dù từng nói khó có đột phá trong sự kiện này.

Xem thêm: Trump hy vọng cuộc gặp Kim Jong-un sẽ khởi đầu 'điều lớn lao'

Trump - Moon - Kim có thể cùng tuyên bố kết thúc chiến tranh

Tổng thống Hàn Quốc có thể sẽ tham gia cùng Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên trong một cuộc gặp ba bên để tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Xem thêm: Trump - Moon - Kim có thể cùng tuyên bố kết thúc chiến tranh

Gặp tổng thống Mỹ - chiến thắng lớn nhất của gia tộc họ Kim

Bản thân cuộc gặp với Tổng thống Mỹ đã được coi là thắng lợi với Triều Tiên khi nó giúp Bình Nhưỡng củng cố mạnh mẽ vị thế quốc tế.

Xem thêm: Gặp tổng thống Mỹ - chiến thắng lớn nhất của gia tộc họ Kim

Nỗ lực chạy đua hồi sinh thượng đỉnh Trump - Kim trên toàn cầu

Nhiều cuộc đàm phán đã và đang diễn ra ở Mỹ, Singapore hay bên trong Khu Phi quân sự liên Triều nhằm nối lại thượng đỉnh Trump - Kim.

Xem thêm: Nỗ lực chạy đua hồi sinh thượng đỉnh Trump - Kim trên toàn cầu