Những nữ cao thủ của lực lượng cảnh sát đặc biệt Trung Quốc

Những nữ cao thủ của lực lượng cảnh sát đặc biệt Trung Quốc

Xem thêm: Những nữ cao thủ của lực lượng cảnh sát đặc biệt Trung Quốc

Việt Nam cảnh báo về nguy cơ xung đột Biển Đông

 

 

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ tranh chấp Biển Đông đang đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực, trong khi luật pháp quốc tế bị xem nhẹ.

Xem thêm: Việt Nam cảnh báo về nguy cơ xung đột Biển Đông

Nguy cơ xung đột nếu Mỹ cấm Trung Quốc lên đảo ở Biển Đông

Nguy cơ xung đột nếu Mỹ cấm Trung Quốc lên đảo ở Biển Đông

Xem thêm: Nguy cơ xung đột nếu Mỹ cấm Trung Quốc lên đảo ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc cam kết kiềm chế ở Biển Đông

Các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc hôm nay cam kết kiềm chế khi xử lý vấn đề Biển Đông trong tuyên bố chung được đưa ra sau một phiên họp cấp cao tổ chức ở thủ đô Vientiane, Lào.

Xem thêm: ASEAN và Trung Quốc cam kết kiềm chế ở Biển Đông